Dane kontaktowe :  KOMORNIK SĄDOWY
 PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADZYNIU PODLASKIM
 Andrzej Sienkiewicz
 KANCELARIA KOMORNICZA
 ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3A ; 21-300 Radzyń Podlaski
 radzyn.podlaski@komornik.pl
 tel. /fax. 083-352-26-68

 NIP 538-131-14-25
 
 BGŻ S.A. :  16 2030 0045 1110 0000 0339 3750
 
 Godziny przyjęć :  środa od 900 do 1500
 
 Kasa czynna:  poniedziałek- piątek  od 730 do 1500

UWAGA !

Zgodnie z otrzymywanymi informacjami o osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalach ogłoszeniowo-aukcyjnych. Obwieszczenia o licytacjach dostępne są na stronach : www.licytacje.komornik.pl oraz www.komornik-radzyn.komornik.pl .

W przypadku otrzymania informacji o powyższych działaniach lub innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.